Høringssvar fra Mette Grøtteland

Dato: 15.12.2020

Jeg vil dele hva jeg tenker om helse. Jeg kjenner, i stort, til 2 forskjellige helsefilosofier. Nå snakker jeg om livsstilssykdommer og kroniske lidelser som jeg mener gjerne kommer som en følge av lang tids neglisjering av kropp og/eller sinn, men det trenger ikke å være det. Den ene helsefilosofien driver symptombehandling, der det i liten grad handler om å finne årsakene til ubalansen/symptomet. I tillegg, siden det innen denne filosofien ikke er fokus på å identifisere årsakene så står gjerne behandlerne, altså legene, uten særlig kunnskap om hvorfor dette oppstod, opplever jeg. Og fordi folk gjerne syns at det er ubehagelig med symptomer, så er viljen relativt stor til å ta medisiner for å maskere symptomene. Noe som IKKE er det samme som at problemet er borte.

Den andre helsefilosofien er den holistiske, den som tar i betraktning og anerkjenner at mennesket og helsen vår påvirkes av alt vi omgis av. Og at vi er et system der alt virker sammen, i motsetning til den reduksjonistiske (symptombehandlende) måten, der alt sees som en helt separat del, der det er vanskelig å se helheten fordi ingen er opplært til å sette puslebrikkene sammen. Der alle er spesialister på hvert sitt felt.

Helsen påvirkes av toxiner, «giftige» tanker, følelser, relasjoner, kultur.. politikk, forurensning, stråling, egen selvfølelse, forventningspress, stress, mikroorganismer mm.

Det er denne holistiske metode jeg mener er den eneste veien til helse innenfor de skisserte rammene. Når det gjelder feks akuttmedisin, så ville jeg absolutt gått til skolemedisin, men jeg ville vært forsiktig å følge en skolemedisiner sine råd når det gjelder livsstilssykdommer. Hva ville jeg da gjort? Jeg vil nevne alternativ medisin, også kalt tradisjonell medisin, hvis vi ser på verdensbasis. Jeg opplever at det finnes mye både visdom og gode helseråd innen denne «paraplyen».

Ca 1,2 mill nordmenn går jevnlig til slike behandlere, idag. Dessverre for alle disse folkene som opplever at de trenger det, at de får hjelp, og dessverre for alle de behandlerne som muligens ikke vil klare seg med 25% økning i prisen, og må legge ned. Dette pga innført mva på disse tjenestene fra årsskiftet, en meget uklok politisk avgjørelse, synes jeg.

En intelligent måte å jobbe på hadde vært å samarbeide, skolemedisin og holistisk medisin, spilt på hverandres styrker og utviklet et konsept der det beste fra begge filosofiene ble tatt i bruk, og der brukernes helse er i sentrum.

Det jeg opplever som sentralt er kroppens evne og kapasitet til å håndtere diverse triggere som den blir utsatt for, feks et virus. Her kommer dette med å sørge for å ha et intelligent og balansert immunforsvar inn. Dersom systemet allerede er (over)belasta med diverse toxiner, stress som blant annet påvirker den særdeles viktige bakteriefloraen i tarmen, diverse allergier og intoleranser for eksempel, så sier det seg selv at kapasiteten til å håndtere et virus er relativt begrensa. Og det er her jeg mener at norsk helsevesen, og skolemedisin generelt, totalt feiler. Det virker som om det ikke finnes noe bevissthet rundt disse tingene, og de er så sentrale, tenker jeg, for å holde organismen frisk og klar i møte med alle «triggerne» som plutselig kan oppstå!

Og her er vi inne på det norske helsevesenets evne til å holde befolkningen frisk. Det opplever det er veldig vondt å tenke på, og observere, den nedadgående trenden, ikke bare i den norske befolkningen, men basically overalt hvor vestlig levesett er innført. Det er idag flere mennesker som er syke enn friske, også i Norge. Så dette tenker jeg sier mye om skolemedisinens manglende evne til å håndtere epidemien av livsstilssykdommer, de leter etter svarene på helt feil steder, kun symptomer og kjemikalier! (penger) fra en korrupt industri, opplever jeg. Men jeg tenker det også handler om andre faktorer som jeg vil legge på politisk (mis)styring. Faktorer som matindustrien; både sprøytemiddelbruk og ultraprossessert mat (ferdigmat), forurensning av luft, vann og hav og livet i havet (igjen mat), en enorm økning i bruk av giftlige kjemikalier, tempo og produksjonspress-alt skal skje i hurtig tempo - stress, konstant stråling - nå virkelig OVERALT og som tilbyder av et helsesystem som hverken evner å håndtere, eller adresserer, pandemien av livsstilssykdommer, med mer.

I den holistiske helsefilosofien handler det om å hjelpe kroppens egne healingmekanismer. Det er nesten ALDRI én årsak til sykdom. Og én årsak kan utgjøre et vidt spekter av ubalanser, der er hvert menneske/system forskjellig, slik at å lete etter hva som kan forårsake den og den sykdommen tenker jeg er å lete på helt feil plass. For eksempel innen kreftforskning; hvor mange milliarder dollar er brukt opp for å finne en kur mot kreft i løpet av så mange år som skolemedisinen har holdt på å lete? Man vil aldri finne svaret når man leter steder hvor svaret ikke ligger!

Menneskekroppen er, etter hva jeg har lært, det mest avanserte system som vi kjenner til i hele vår verden! Og dette systemet har en helt unik evne til å heale seg selv, det handler i stor grad om å legge tilrette for at dette skal kunne skje. Vi er så frakoblet fra vår egen kropp i vår kultur, at det å se på symptomer som et varsel fra kroppen om at noe trenger å endres på, synes dessverre helt fjernt. Og da lurer jeg, hvor lurt er det å dempe symptomene, hvis symptomene er en del av løsningen, og ikke problemet? Og hvor lurt er det å kvele potensielt nesten hele denne delen som tilbyr holistisk helse?