Høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF

Dato: 14.12.2020

Finnmarkssykehuset tilslutter seg foreslåtte endringer vedrørende fastlegenes rolle i vaksinering mot SARS-CoV-2 i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. Endringen vil bidra til en god og effektiv vaksinering av risikogrupper, noe som spesialisthelsetjenesten er avhengig av.