Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 743307

Dato: 14.12.2020

Plikt til vaksinering nei. Stort press for vaksinering av de gruppene vi vet statistisk og faktisk står for storparten av smitten, ja. Tilby utsatte eldre først, men ingen tvang.