Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100035

Dato: 14.12.2020

Jeg vil velge seg når det gjelder ønske om vaksinering. Ingen lege eller norske myndigheter skal bestemme over meg.

Norge er ikke diktatorstat eller er ondt diktatur eller Kina...eller Nord Korea

Min kropp, mitt liv, mitt valg.