Høringssvar fra Kjell Ivar Kasin

Dato: 14.12.2020

Svaret er NEI!

Det som planlegges her er alvorlige overgrep mot enkeltindivider, og er juridisk sett å betrakte som forsettlige legemsbeskadigelse.