Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 421293

Dato: 14.12.2020

Vaksinen SKAL og MÅ være frivillig. Et hvert individ har rett til å bestemme over egen kropp.