Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 848461

Dato: 14.12.2020

Jeg sier nei til Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid 19 vedr. fastleger som skal "bidra" til at pasientene på listen vaksineer seg.