Høringssvar fra Kommuneoverlege og fastlege Jan-Øyvind Lorgen

Dato: 14.12.2020

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høring om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19. Som kommuneoverlege i Eidskog kommune og kommuneoverlegevikar i Grue kommune, samt fastlege, så vil jeg sende inn høringssvar til dette lite gjennomtenkte forslaget.

Etter min mening så er det naturlig at fastlegene som kjenner innbyggernes helsesituasjon best, utfører coronavaksinasjonen. Hvis man gjør coronavaksinasjonen på samme måte som man gjorde med influensavaksinen, at fastlegene får en takst og får direkte betalt fra HELFO, blir det en veldig god løsning. Denne løsningen gir incentiv for særlig de selvstendig næringsdrivende fastlegene til å vaksinere etter ordinær arbeidstid, uten at det går ut over andre arbeidsoppgaver. HELFO-takster gir grunnlag til å lage statistikk og muliggjør overvåkning om at fastlegene gjør vaksinasjonen med rett tid mellom de to vaksinasjonene, og at det faktisk gis to vaksinedoser. Lager man to HELFO-takster (eksempelvis V2 og V3) så er det mulig å overvåke at vaksinasjonen gjøres rett.

I den foreslåtte løsningen så mener Regjeringen at under en pågående krisesituasjon skal fastleger ha plikt til å vaksinere mot covid-19. Videre foreslår Regjeringen at kommunene og fastlegene skal forhandle om avlønning for vaksinasjon mot covid-19. Det står også at kommunene skal legge opp til at denne pliktige vaksinasjonen ikke skal gå ut over fastlegenes andre oppgaver, som virker å være utopisk når man allerede har mangel på fastleger mange steder i landet.

Etter min mening så vil den foreslåtte løsningen skape en økonomisk konflikt mellom kommuneadministrasjonen og selvstendig næringsdrivende fastleger midt i en pandemi / krisesituasjon. Det må sies å være veldig uheldig.

Fastlegene som via coronaforskriften er pliktige til å vaksinere mot corona vil i tillegg få en svært dårlig økonomisk forhandlingssituasjon overfor kommunene. Denne løsningen vil videre sannsynligvis medføre at avlønningen for vaksinasjon vil bli forskjellig fra kommune til kommune.

Når fastlegene er pliktige til å vaksinere mot covid-19 så vil det kunne bli pliktbrudd / lovbrudd å ikke gjøre det. Det vil ikke komme nok vaksiner til å begynne med. Pasienter som allerede er frustrerte over at de ikke oppfyller kravene til sykemeldinger, vanedannende medisiner eller lignende, og som mener fastlegen vurderer deres situasjon feil, kan tenkes å klage på prioriteringsrekkefølgen. Fastleger har allerede har mye å gjøre, og vil nok ikke klare å prioritere helt perfekt i forhold til risikofaktorer. Fylkesmannen kan derfor forvente å få mange klager på fastleger ved en slik løsning. Dette er et sannsynlig scenario ved den foreslåtte løsningen.

Fastlegene har i lengre tid uttrykt frustrasjon over vilkårene de har i fastlegeordningen. Ved denne foreslåtte løsningen vil fastlegene få enda en grunn til å bli frustrerte. Det er sannsynlig at flere fastleger vil oppleve at dette er dråpen som får "begeret til å renne over", og bytte fra fastlege-yrket.

Oppsummert så mener jeg at den foreslåtte løsningen er uheldig. Det bør ikke være en plikt, men heller en sterk anbefaling om at fastlegene tar seg av corona-vaksinasjon i forskriften. Videre bør avlønningen for coronavaksinasjon skje via HELFO, på samme måte som det ble gjort med takst V1 for influensavaksinen. Siden coronavaksinen er en ny vaksine som krever mer informasjon til pasienten og som er mer tidkrevende å gi, så bør det vurderes å sette HELFO-takstene noe høyere enn for influensavaksinen. Kanskje 250-300 kr for hver av takstene for dose 1 og 2 av coronavaksinen, i stedet for 200 kr som for influensavaksinen?