Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 866991

Dato: 14.12.2020

Jeg er imot dette forslaget.

Jeg godtar ingen tvangsvaksinering eller noe annen tvang, vaksinen må være frivillig