Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 148215

Dato: 15.12.2020

Dette bør avvises. En lege skal yte helsehjelp etter beste evne basert på erfaring og vitenskap. Vaksineforsøkene for Covid-19 har allerede vist mange bivirkninger og er ikke langtidsprøvet. Dette strider dermed imot den Hippokratiske ed.