Høringssvar fra Arne Brendnes

Dato: 14.12.2020

Fastlegen skal ha absolutt tausetsplikt ovenfor myndigheter og alle andre som er uvedkommende til en persons helse