Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 345148

Dato: 13.12.2020

Alle mennesker skal ha rett til å bestemme over egen kropp. Dette lovforslaget er brudd og overtramp på enkeltindivider sin frihet og retten til nettopp dette.