Høringssvar fra Parinaz Azarijafari

Dato: 14.12.2020

MRNA vsksine er en helt ny metodikk for å utvikle vaksine på! Det har aldri i historien vært i bruk før nå. Vi vet så lite om mulige feil og bivirkninger for at det skal bli obligatorisk! Ingen bør bli tvungrt å ta vaksinen, og ingen må miste sin frihet og mennedkerettighet hvis man velger å ikke ta vaksinen!