Høringssvar fra privatperson

Dato: 15.12.2020

Tvangsvaksiner er et brudd på menneskerettigheter. Jeg har rett til å bestemme over egen kropp. Blir jeg tvangsvaksinert av en vaksine som ikke er nok testing over flere år, vil dette skape stor misstilitt til regjeringen.