Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 526108

Dato: 14.12.2020

"Tvangsvaksinering" er i mot menneskerettighetene. Som borger i et demokratisk land stiller jeg meg derfor i mot dette høringsforslaget.