Høringssvar fra Ann-Sophi Gaare-Dahle

Dato: 14.12.2020

  1. Jeg vil personlig ikke ta denne vaksinen. Jeg anser at den ikke er testet ut tilstrekkelig slik den burde. Dessuten er 3 virkedager høringsfrist usedvanlig kort mht til sakens kjerne, nemlig endringer i forskrift om nasjonalt vaksine program. Jeg er dessuten bekymret for retten til personlig frihet mht. vaksinen, dersom forskriften endres.