Høringssvar fra Fred T. Risvik

Dato: 14.12.2020

Jeg tar selvfølgelig kovid-epidemien på høyeste alvor.

Med min begrensede omgangskrets vil jeg derfor heller å fortsette og opptre forsiktig, ta hensyn

og håpe det beste inntil omstendighetene tilsier noe annet...for meg.

M.a.o. mitt svar er NEI til vaksine