Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 625402

Dato: 14.12.2020

All vaksine skal være frivillig. Det SKAL være opp til hvert enkelt individ/menneske å på et fullstendig fritt grunnlag å velge å vaksinere seg eller ikke.

Tvangsvaksinering monner meg om land og unioner jeg helst ikke ser at Norge blir lik.

Alle leger skal stå fritt i veiledning og tildeling av vaksine.

Vaksine skal kun gis de som frivillig ønsker dette, og de som ikke ønsker å bli vaksinert skal behandles likt med, alle innbyggere i Norge.

Mvh

Arnt Steen