Høringssvar fra Julian Kvikne Bjordal

Dato: 14.12.2020

Nei til vaksinering. Nei til høringsforslaget.