Høringssvar fra Åsta winge

Dato: 12.12.2020

Er imot at det blir obligatorisk