Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154331

Dato: 15.12.2020

Dette er ett overgrep på den personlig frihet og kan ikke godtas