Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 266160

Dato: 13.12.2020

Jeg er i mot endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot cocid-19