Høringssvar fra Landsforeningen for Rettssikkerhet

Dato: 15.12.2020

Høring - forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19

Vi ønsker å påpeke at høringsfristen er kort og det gir en manglende reell mulighet til å jobbe frem arbeid og komme med innspill. Vi ser at det er gjentagende med korte høringsfrister. Vi ber om at høringsfristen forlenges slik at flere aktører kan komme med sine høringssvar.

Vi har et budskap vi ønsker at dere lytter til. Vi ber om at lovendringen ikke gjennomføres. Vi må forstå det vi gjør på et dypere plan. Vi ser at korte høringsfrister kan i høyeste grad betraktes som tvangsvaksinering i praksis. Vi har ingen politisk agenda. Vi må ikke glemme at individene eier sannheten for eget liv, kropp og helse. Hva driver vi med? Vi kommer med en advarsel. Vi mener at menneskerettigheter må følges i Norge og kan ikke settes til side. Vi kan ikke følge «litt» menneskerettigheter. Dobbeltmoral fungerer ikke i praksis. Ved å ikke følge menneskerettigheter ser vi konsekvensene av mange menneskers lidelser, synlig og usynlige på uendelig mange måter og det vil fortsette om vi ikke stopper. Vi mener at rettssikkerheten ikke kan nedprioriteres selv under en pandemi. Vi mener at enkeltsaker danner grunnlaget for den allmenne forståelsen og at vi ikke kan leve med de triste historiene - de kan bli langt færre enn i dag og det gjelder også før pandemiens utbrudd. Vi ser de korte og langsiktige konsekvensene av beslutninger som gjøres. Vi kan ikke se at det lar seg gjøre å ha kontroll på hva mennesker er i stand til å utføre ved enten feil, misforståelser, ubevisst og/eller bevisst. Vi er ikke bare like, vi er også ulike individer og vi har ulike forutsetninger til å tolke, huske og forstå hverandre, og disse forskjellene vil by på enorme utfordringer både nå og i tiden fremover. Vi har ikke nok kunnskap om individenes ulikheter. Kommunikasjon er sårbart. Vi gjør ofte feil. Dette vil også være avgjørende for gode beslutninger. Bilde endrer seg og blir mer komplisert og mer vanskelig å se og forstå ettersom tiden går. Der vi ønsker å gjøre godt, kan raskt bli et helt annet resultat. Vi mener at konsekvensene for vårt samfunn er langt større med de tiltak de ansvarlige har iverksatt. Det er viktig å veie ting oppimot hverandre i den situasjonen vi står i og vi ser at det er helt nødvendig at vi viser evnen til at vi er lyttende, fleksible og endringsvillige når det gjelder våre beslutninger og der ingen ekskluderes. Det er bare fantasien som setter grenser for å se og forstå det som egentlig skjer i praksis. Vi mener også at vi ikke kjenner nok til konsekvensene av våre beslutninger på individnivå. Vi må se nærmere på våre mønstre og handlinger som vedrører våre beslutninger om det ikke finnes en endringsvillighet der det ville vært naturlig. Nå er det rett tid for å debattere likeverd. Er andre sykdommer mindre verdt enn Covid-19? Vi er mennesker og ikke tall. Hvem av de ansvarlige tar tak i denne debatten? Hvilke intensjoner vi har er viktig å se nærmere på. Strategisk arbeid kan ikke overgå menneskeverd. Menneskerettigheter og grunnloven kan ikke settes til side. Bilde har endret seg dramatisk fra starten av pandemien til nå. Dessverre ser vi at det er flere som må komme seg ned fra sin pidestall. Vi er bare helt vanlige mennesker. Man må gjøre seg fortjent til tillit. Tillit bygges over lang tid og er svært sårbart. Tillit er ikke noe man eier, men noe man lett kan miste til enhver tid. Har man ikke gjort seg fortjent til tilliten har man ikke klart jobben slik vi ser det. Vår virkelighet er dynamisk og i stadig endring. Vi må være fullt og helt ekte i det vi gjør som omhandler våre medmennesker.

Husk:

Vi er personlig ansvarlig for våre valg

Vi er kjent med at Kary B. Mullis - biokjemikeren og oppdageren av PCR-metoden vant Nobelprisen i kjemi i 1993 for oppdagelsen av PCR-metoden. Er det noen som er villig til å se nærmere på hva dette kan bety?

Kary Mullis, inventor of the Polymerase Chain Reaction (PCR) test, answers questions on what the PCR test is, and how it's used. Filmed sometime in the 1990's.
www.youtube.com


https://www.theportugalnews.com/news/2020-11-27/covid-pcr-test-reliability-doubtful-portugal-judges/56962

https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/

Multimillion-Dollar Settlement For Misleading Consumers: Just Another Day At Pfizer - MintPress News

Pfizer agreed to pay more than $490 million in a settlement over a misleading marketing campaign, but consumers will likely pick up the tab., AARP, Drugs, Pfizer, prescription drug, profits,

www.mintpressnews.com

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/jB3kM9/hva-ligger-bak-myndighetenes-beslutninger-foelelser-eller-fakta

https://docs4opendebate.be/en/

https://worlddoctorsalliance.com/

https://gbdeclaration.org/

Vi vet av erfaring - gjennomtenkte beslutninger kan ta lang tid å komme frem til, ja det kan ta mange år. Her er et eksempel: Vi kan se for oss individer som puslebiter i et bilde med 5000 puslebiter der det hele bilde er avgjørende for at det blir mest mulig helt og at det går bra. Har vi 8 puslebiter (noen få mennesker) som evner å ta gode nok beslutninger? Kan vi vite forskjellen på om man er likegyldig eller nøytral til beslutninger som gjøres?

Det tar lang tid å komme frem til gjennomtenkte beslutninger og et viktig verktøy i denne prosessen er tid og vilje til mer refleksjon. Vi mennesker skal ta inn informasjon og bearbeide informasjon vi mottar - ting tar tid og vi synes det er svært viktig "å ha is i magen" i krevende og svært alvorlige situasjoner. Det hjelper lite å gi økonomisk midler/støtte - om problemet ikke løses. Man må faktisk se og forstå det som en nødvendighet å ikke sette menneskerettigheter og grunnloven til side. Det er lett å se at det var støtte for de valgene som ble foretatt i starten av pandemien, men etterhvert har bilde endret seg mye. Er det noen i det hele tatt som er villig til å si at vi ikke trenger vaksinen dersom det skulle være rett? Dette er viktige spørsmål vi må våge og tørre å stille spørsmål ved. Gjelder det uansett om de ansvarlige skulle gå på et prestisjenederlag? Gode beslutninger forutsetter at man genuint bryr seg og har nok kunnskap om hvordan det rammer på individnivå. Har man ikke satt seg inn i den dype forståelsen om hvorfor vi trenger menneskerettigheter, grunnloven og setter den til side, kan vi se det som en kynisk handling som ikke tenker på folkets beste. Vi kan ikke se at de ansvarlige faktisk har innsikt, ser og forstår godt nok hva de faktisk gjør. Vi må forstå at desto mer vi slipper på grenser vil vi også åpne opp for mer og mer maktmisbruk og tvang. Maktmisbruk enkeltindividene får kjenne på hvordan det smertelig rammer. Det kan være en skyhøy pris ingen merker. Menneskerettigheter beskytter oss alle. Slik vi ser det er det ytterst få som tar menneskerettigheter nok på alvor i teori og praksis - det er ikke nok kunnskap, innsikt og forståelse. Alle har et ansvar - også regjeringen - de ansvarlige med en enorm påvirkningskraft på vårt samfunn.

Kan vi tenke oss syke? Hva gjør egentlig frykt med oss? Hvem eier sannheten? Er individene så like at vi tror en vaksine vil gavne oss likt? Hva er det som faktisk utgjør individenes forskjeller? Har vi tenkt nok på disse tingene? Har vi nok kunnskap om det hele mennesket? Har vi stilt nok spørsmål? Har vi tenkt på hvordan våre personlige egenskaper påvirker vårt arbeid i stor grad? Hva med vitenskapen? Skal vi overgå vitenskapen? Vitenskapen har ikke kommet langt nok til at vi besitter alle svar. Løgner vil bidra til mer løgner og mer problemer og til slutt kan det føre til en "eksplosjon". Vi trenger at vi er ærlige, søker sannheten, transparens og en balansert debatt vedrørende vår felles virkelighet. Vi mener at det med tiden har kommer frem svært mye kunnskap og informasjon som mediene ikke belyser. Vi ser og mener at vi må gjøre det rette for menneskeheten. Våre erfaringer er at refleksjoner og gjennomtenkte beslutninger tar lang tid. Ingen er eiere av vår virkelighet. Det er i fellesskap vi jobber oss frem til de beste løsningene og beslutningene. Der kan ingen ekskluderes i debatten.

Virkeligheten er dynamisk og i stadig endring. Vi vet ikke med sikkerhet hva som skjer i neste sekund, minutt, time, dag, uke, måned eller år. Vi bør alltid være åpne for at vi ikke kan se hvordan det egentlig er i livene til mennesker og det som gjelder her og nå kan være i endring neste øyeblikk eller neste uke eller neste år. Den beste "medisinen" er å være mest mulig nær folket slik at man kan forene virkeligheten til de ansvarlige og folket i den grad det er mulig. Vi må være påkoblet virkeligheten til mennesker og ta individers ytringer på alvor. Til slutt vil våre valg og evne til å lytte påvirke oss til å utføre bedre beslutninger som berører oss alle. Virkeligheten er ikke skrevet i stein. Når vi slutter å stille spørsmål med ulike vinklinger og ulike perspektiv om vår felles virkelighet vil det stå i veien for det som kan ta oss videre og gi oss bedre svar og flere svar på utfordringer som skal løses. Når vi ikke stiller kritiske spørsmål stopper det vår videre utvikling og progresjon. Motsetninger tar oss videre og er avgjørende for samfunnets viktige fremgang.

https://www.fortid.no/tidsskrift/fortid_1502.pdf

Foreningen for Fritt Vaksinevalg https://www.youtube.com/watch?v=WPBvJrW2HJo

https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/pusse-salomons-snublestein-1.1806205

Utdrag fra artikkelen ovenfor.

"...Det er noe av det som skremmer aller mest med hele holocaust, at grusomme handlinger ikke utføres av grusomme mennesker. Men av helt vanlige mennesker."

Alt koker ned til hvem vi velger å være som mennesker – våre demokratiske verdier. Vi er personlig ansvarlig for våre valg. Hvilke personlige verdier, moral, tankesett og menneskesyn vi har, danner grunnlaget for hvilke beslutninger vi tar. Gjør det rette - det er ingen skam å snu.