Høringssvar fra Andreas V Dahl

Dato: 15.12.2020

Jeg mener at det skal være valgfritt å ta en vaksine. Det ikke foreligger NOEN langtids studier på eller hvilken som helst medisin.Dersom denne vaksinen skal presenteres for hele den norske befolkning, der man sterkt oppfordrer til at folk skal ta den, må publikum både få grundig informasjon om risikoen man utsetter seg for, få et tilbud som er 100% basert på frivillighet og man må legge frem en egen plan for erstatningssaker og hvordan de skal håndteres. Også leger og helsepersonell må få informasjon om hvordan man skal håndtere slike saker. Vi aner ikke noenting om helse konsekvensene som kan oppstå over tid, og kan da heller ikke tvinge mennesker til å ta noe vi rett og slett ikke har kunnskaper nok om.Jeg skal selv bestemme over egen kropp og hvilke medisiner jeg skal ta. INGEN skal tvinge meg til å ta medisiner slik de gjør i kommunistiske land.

For meg et demokratisk land. Så da kan man ikke velge tvang.

Mvh Andreas V Dahl