Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 791447

Dato: 14.12.2020

Nei. Ønsker ikke at fastlegen skal pålegges å vaksinere sine pasienter. Dette må være frivillig for både lege og pasient.