Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 251600

Dato: 11.12.2020

Det foreligger ikke nok kunnskap eller data om Covid-19 vaksinen til at den tilbys folk så tidlig i fasen. Før slik foretas så bør det idet minste være tilstrekkelig forskning på bivirkninger samt en garanti fra vaksine-produsenten om at det vil bli gitt erstatning ved eventuelle bivirkninger og varige men.
Flere av produsentene har allerede fått godkjenning om at de IKKE er erstatningspliktige.
Det virker veldig uansvarlig å tvinge allmennleger i å tilby/pushe denne vaksinen på folk som ikke er i faresonen, samtidig som man frasier seg all ansvar for bivirkninger etc.