Høringssvar fra Oddgeir Johansen

Dato: 14.12.2020

Vaksinering må være frivillig og uten press av noe slag. Myndighetene må selv presentere nødvendig troverdig argumentasjon gjennom offentlige informasjonskanaler for at befolkningen kan ta avgjørelsen om vaksinasjon på selvstendig grunnlag. Det lokale helsevesnets oppgave må kun være å stille nødvendig kapasitet tigjengelig for de som ønsker vaksinasjon. Basert på tallene for dødelighet er det ingen grunn til bruk av press eller tvang.