Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 180797

Dato: 15.12.2020

Skal covid-19 vaksinasjons programmet lykkes i Norge, er bruk av gulrot å foretrekke framfor bruk av pisk. Når frihets elskende nordmenn blir underlagt tvang, reiser det seg en motstand i oss.

At Norge så langt har kommet såpass bra igjennom denne pandemien, skyldes i stor grad folks oppslutning om den felles dugnaden som landets myndigheter har informert om og oppfordret til.

Dugnaden har vært og er fortsatt basert på frivillighet fra befolkningen, noe som har en kostnad for den enkelte. Å innføre tvangsregler for fastleger eller andre angående vaksinasjon, kan fort få en utilsiktet bomerang effekt, som slår tilbake på folks tillit og oppslutning om myndighetenes tiltak.