Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 139209

Dato: 12.12.2020

Jeg ønsker å reservere meg selv og mitt barn mot og vaksineres mot covid 19 da det ikke er tilstrekkelig informasjon om bivirkninger eller senskader fra denne vaksinen. I tillegg ønsker jeg at min egen kropp og immunforsvar skal håndterere denne pandemien på egenhånd. Ønsker ikke å miste råderett over mitt legeme.
Et klart og tydelig NEI fra meg mot tvangsvaksinering