Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 148134

Dato: 15.12.2020

Sterkt uenig i tvangsmedisinering!