Høringssvar fra Carl Lexow

Dato: 14.12.2020

Jeg ønsker ikke å la meg vaksinere mot Covid-19. En vesentlig årsak er at jeg ikke stoler på den informasjonen som er gitt eller er tilgjengelig mht eventuelle bivirkninger. En annen er at det åpenbart sirkulerer vaksiner der motivene bak er tvilsomme. Dette gjelder for eksemplel vaksiner som er utviklet i Kina.

Enhver form form for ekstern tvang når det gjelder min egen kropp - enten det skjer gjennom fastlegen min eller på annen måte - er uverdig i et demokratisk samfunn

Carl Lexow