Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 238244

Dato: 13.12.2020

NEI til nytt lovforslag som åpner for tvangsvaksinering .

Forskrift nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram .