Høringssvar fra Anita Sofie

Dato: 15.12.2020

Jeg ønsker ikke en vaksine som ikke er testet i forhold til LANGTIDSSKADER / bivirkninger

Dette minner om svineinfluensa vaksine