Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 761773

Dato: 14.12.2020

Jeg er fullstendign i mot dette forslaget. Det berør min rettigihet til å bestemm over egen kropp og helse.