Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 120126

Dato: 15.12.2020

Tillit mellom fastlege og pasient vil svekkes som følge av pasienters opplevelse av forsøk på påvirkning fra fastlegens side. At denne påvirkningen vil bli gjort på vegne av myndighetene (hvis dette forslaget vedtas) gjør saken desto verre i forhold til innehav av tillit til både fastlegene og institusjonene som er til for å tjene borgeren/pasienten. Dette forslaget er med respekt å melde en farlig vei nedover skråplanet for vårt samfunn.