Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 653101

Dato: 14.12.2020

Nei takk, tvangsvaksinering er brudd på menskerettighetene.