Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 226238

Dato: 12.12.2020

Som en privatperson/ pasient / borger, vil jeg jeg si at stortinget og regjeringen ikke kan kreve plikt at leger skal vaksinere sine pasienter.


Leger, helsesektor, stortinget eller regjeringen kan ikke kreve at det skal være en tvangvaksinering av koronavaksinen som ikke enda er sikker, ikke er fullstendig dokumentert om den virker og heller ikke har noen konsekvensutredinger som er knyttet til vaksinen.

Det skal være frivillig å ta en vaksine, og pasienter skal ikke bli tvingt til å ta den dersom dem ikke vil.
Hver enkel individ har sin fulle rett til å si nei til vaksinen, uten konsekvenser og ikke bli utsatt for straff eller makt.
Regjeringen eller stortinget kan ikke overskride borgers sine grenser eller begå overgrep mot sivilbefolkningen.

Alle mennesker har rett til å eie sin kropp, bestemme selv over sin egen kropp og har selv ansvar for sin egen helse.