Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 949225

Dato: 14.12.2020

Jeg sir nei til påtvungen vaksinering.

det eneste menneske som kan bestemme over kroppen min er meg.

dessuten er vaksinen ikke riktig prøvd ut, og ingen vet virkelig hvilke virkninger det vil utløse.