Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 124742

Dato: 15.12.2020

Jeg sier nei til forslaget. Det skal være fritt valg i å ta vaksiner her i landet. Ingen skal tvinges til noe de ikke ønsker.