Høringssvar fra Vibeke

Dato: 14.12.2020

Hvordan har dere tenkt å tillate å pålegge noen å vaksinere sine pasienter? Bare dette går utover menneskerettighetene. Skal dere pålegge lege og helsepersonell at de med vitende og vilje skal sprøyte inn i andre mennesker noe de vet kan både skade og drepe dette mennesket? Hvem skal stå til ansvar for lege/helsepersonels handlinger? Dette strider også mot eden legene avlegger når de blir lege. Her er vi over på kontroll og tyranni som ikke har noe å gjøre i et demokrati. Jeg skjønner heller ikke hvordan dere kan distribuere denne vaksinen som dere vet ikke redder flere liv - men færre - enn om folk ikke hadde fått noen vaksine. Da er faktisk overlevelsesprosenten høyere enn om de hadde fått vaksinen. Dette forteller mer om at det er om å gjøre å øedelegge befolkningen enn å holde den frisk og i form. Når dere vet at viruset ikke er isolert, hvordan kan det da lages vaksine mot dette viruset, som ikke har kunnet identifiseres/isoleres og brukes? Når dere vet at vaksinen inneholder flere stoffer som er totalt forbudt å gi til mennesker, da de regnes som gift og kan både ødelegge og drepe et menneske? Hvordan kan disse stoffene godkjennes i en vaksine? Og hvordan i all verden kan dere godkjenne at de skal puttes inn i en menneskekropp? Vaksinen inneholder også mennekselig DNA, som heller ikke er noe som et annet menneske trenger, bortsett fra den opprinnelige eieren, som er et abortert foster (etter 3 mnd). Dette og mikrochip som også er i vaksinen er absolutt ikke til personens beste - kun til beste for legemiddelindustrien og de som da enkelt kan kontrollere oss på alle måter. Dessuten går dere på tvers av Tribunalen i Roma som avsa en dom 30/11.2020 om at alle vaksiner og 5G er nå forbudt. Påbud om maske og avstand, hvor mange som kan samles på en gang er også dømt ulovlig. Dette er nemlig store brudd på menneskerettighetene, og går langt utover hva styresmaktene kan gjøre. Det regjering og og FHI nå prøver å innføre er totalt ulovlig og uakseptabelt.