Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 959249

Dato: 14.12.2020

Jeg vil at vaksinering skal være frivillig og at informasjon fra lege er taushetsbelagt.