Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 542275

Dato: 14.12.2020

Jeg mener det må være frivilig om man skal ta vaksinen eller ikke. Derfor skal ikke fastlegen legge press på passientene, de kan informere om vaksien og at den er tilgjenlig men ikke legge press på pasientene om at de må ta vaksinen. Det må være frivillig å ta vaksinen eller ikke.