Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103426

Dato: 14.12.2020

Å ta vaksine må såklart være frivillig

Tidligere har det blitt bivirkninger til uutprøvde vaksiner Og det er forståelig og riktig at man reserverer seg Vi lever i et demokrati og folk må få ta avgjørelser utfra egen dømmekraft