Høringssvar fra Yvonne lid

Dato: 14.12.2020

Jeg ønskeR IKKE at fastlegene skal brukes til dette. La de som ønsker vaksinen ta kontakt selv