Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 516408

Dato: 14.12.2020

Høringssvar : Godtar ikke at det gjøres denne endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19