Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 136044

Dato: 15.12.2020

En skal selv velge hva ens egen kropp skal utsettes for.