Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 149718

Dato: 15.12.2020

Jeg er imot høringsforslaget og ser ikke at et slik forslag er nødvendig i det samfunnet vi lever i pr dags dato.

Vaksine er noe individer selv burde få bestemme om er aktuelt eller ikke.