Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 570464

Dato: 14.12.2020

Det kan være litt vanskelig å forstå fullt og helt hva som kan tolkes å være innenfor rammene av forskriften, etter en slik eventuell endring. Det må i alle fall ikke føre til at noen med forskriften i hånd kan hevde plikt til vaksinasjon. Selv er jeg veldig alergisk, og slik jeg har lest meg til, er vaksinen Norge får nå ikke er testet med hensyn til allergiske reaksjoner.