Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110597

Dato: 14.12.2020

Vaksinasjon mot covid-19 bør være frivillig.

Det er alltid en risiko for alvorlige bivirkninger ved vaksinasjon, og enkeltpersoner bør derfor ha mulighet til å avgjøre selv om de ønsker vaksinasjon eller ikke.