Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131720

Dato: 15.12.2020

Høringsfristen må utsettes med minimum to 2 uker for at folk flest og de instanser som er regulert og blir påvirket av disse avgjørelsene får mulighet til å sette seg inn i gjeldene sak.

Fem dager, der tre av de er virkedager, to er i en helg, midt i forberedelsene før en høytid er både freidig og lite seriøst med tanke på alvorlighetsgraden og usikkerhet knyttet til en lite utprøvd vaksine, som gir fastleger et ansvar og mer arbeid de ikke bør lastes for. Alle legekontor og fastleger bør få tid og mulighet til å sette seg inn i denne prosessen og komme med tilbakemelding før det fattes vedtak.

Høringen må utsettes!